Logo Tartak Borsuk

Projekty UE


Tytuł projektu: Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Zakład Usług Drzewnych –Tartak Elektryczny –Stanisław Borsuk

Oś priorytetowa: Oś ODPORNE LUBELSKIE –ZASOBY REACT –EU DLA LUBELSKIEGO

Działanie: Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cel projektu - montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby własne

Beneficjent: Zakład Usług Drzewnych- Tartak Elektryczny- Stanisław Borsuk

Wartość projektu: 160 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 84 552,85 PLN


Szanowni Klienci,
Park maszynowy Zakładu Usług Drzewnych - Tartak Elektryczny - Stanisław BORSUK został wzbogacony o kolejne nowoczesne urządzenia do obróbki drewna, spełniające najwyższe normy techniczne i jakościowe. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy operację pn. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego sposobu obróbki drewna przy użyciu wielopiły dwuwałowej" mającą na celu rozwój działalności gospodarczej w zakresie zakupu innowacyjnej wielopiły dwuwałowej oraz utworzenie trzech nowych miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Biłgorajska. Przeprowadziliśmy ją z myślą o spełnieniu najwyższych wymagań naszych klientów oraz dla zapewnienia pełnej satysfakcji z oferowanych przez nas produktów.

2024 Tartak Borsuk

Projekt i wykonanie Net Partners